تاییدیه‌های شرکت اچ‌ بی کامپوزیت به عنوان تامین‌کننده برتر شرکت‌های نفتی کشور

POGC Accreditations for HB Composites


IOCE Accreditations for HB Composites


BOREAU Accreditations for HB Composites