لوله و اتصالات وینیل استری GRV یا GRVE شرکت اچ بی کامپوزیت به روش فیلامنت وایندینگ با استفاده از رزین‌های وینیل استر اپوکسی با بالاترین کیفیت دارای خواص بسیار مطلوب به روش فیلامنت وایندینگ تولید می‌شود.

لازم به ذکر است که در ساخت این لوله از رزین‌های پایه استری وینیلی استفاده می‌شود که سنتز این لوله‌ها از مواد اولیه پایه اپوکسی استفاده می‌شود و برای همین نام وینیل استر اپوکسی نیز گاهی بر آن‌ها نهاد می‌شود و تفاوت‌های فاحش خواص و ساختاری با لوله‌های اپوکسی یا GRE دارند.

فیلامنت وایندینگ