post

توربین بادی دو تیغه

شرکت Windflow Technology نیوزلند مدل اولیه از نوعی توربین بادی با نام windflow 45-500 را طراحی کرده است که برای مکان‌هایی با متوسط سرعت باد برابر m/s 8.5 مناسب است و 500 کیلووات برق تولید می کند.
این توربینِ دوتیغه ای با قطر 33 متر از پیش آغشته های رزین اپوکسی/الیاف شیشه ساخته شده است. توان تولیدی این توربین، برق مورد نیاز 10 خانه را تأمین می کند و سبک وزنی و اندازۀ آن به گونه ای است که با تجهیزات استاندارد قابل حمل و نصب در مکان است. این توربین برای تأمین توان مورد نیاز کارخانه نمک‌زدایی(Desalination) در Mitchell تگزاس آمادۀ بهره برداری شده است.

انتهای پیام/