توضیحات پروژه

مقصد: NIOPDC (چابهار، اسکله شهید بهشتی)
مالک: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC)
پیمانکار: H.B. خدمه نصب کامپوزیت
کاربرد: خطوط انتقال سوخت چابهار به منطقه انبار NIOPDC
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 4000 رسانا
اندازه: 1.6 کیلومتر لوله GRE 12 اینچی