توضیحات پروژه

مقصد: توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14
مالک: شرکت نفت و گاز پارس (P.O.G.C)
پیمانکار: شرکت آرین تدبیر کومه و عمران ساحل
کاربرد: هیپوکلریت سدیم ذخیره سازی H2 FLUSHING با هوا
فشار طراحی: ATM، دمای طراحی: 60 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
حوزه کاری: EP (مهندسی و تدارکات)
برگه اطلاعات: قطر: 2500 میلی متر، ارتفاع: 3400 میلی متر

کد طراحی: ASME RTP-1، زلزله: ZONE 4، نوع سر: Torispherica

سال: 2020