توضیحات پروژه

پروژه WHP (TOTAL FINA ELF)

مالک: شرکت نفت فلات قاره ایران (I.O.O.C)
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان فراساحل ایران
(I.O.E.C)
کاربرد: رایزر کامپوزیت متشکل از لاینر فولادی تقویت شده با
لمینت فیلامنت Wound GRE طبق ELF ساخته شده است
مشخصات. این رایزر نفت خام تولید شده در لاوان را کنترل می کند
نفت بایگانی و به سکوی نفت بلال در خلیج فارس می برد.