توضیحات پروژه

مقصد: بندر عسلویه ایران

مالک: شرکت ملی گاز ایران (NIGC)
پیمانکار: شرکت کمپرسور توربو نفت (OTC)
کاربرد: خط حفاظت از آتش
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2416، 2000M
سایز: 1 تا 14 اینچ

سال نصب: 2005/2006