توضیحات پروژه

مقصد: توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14
مالک: شرکت نفت و گاز پارس (P.O.G.C)
پیمانکار: شرکت عمران ساحل
کاربرد: لوله کلاس B90، آب ورودی آب دریا سرویس، PN 20 بار، 85 ºC
لوله کلاس B91، هیپوکلرید سرویس (بالاتر از 200ppm)، PN 16 Bar، 65 ºC
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2420
وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)، سری 2416
حوزه کاری: کامپیوتر (تهیه و ساخت و ساز)
سایز: 1 تا 48 اینچ

سال: 2019 - 2020