فرآیندهای شیمیایی دربردارنده مواد خورنده بوده و شرایط عملیاتی پچیده و دشوار هستند. از این رو تجهیزات مورد استفاده در این فرآیندها باید آماده فعالیت پیوسته در سخت ترین شرایط کاری از نظر دما، خورندگی و سایش باشند. اچ بی کامپوزیت آماده ارائه خدمت در زمینه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات به منظور بهره ­برداری در فرآیندهای شیمایی است. برخی محصولات قابل ارائه در این حوزه عبارت است از:

 • تانک های ذخیره
 • سیستم­ های لوله­ کشی فرآیندی
 • اسکرابر
 • تجهیزات جاذب
 • سیستم­های بخار زدایی

محصولات قابل ارائه می­تواند فرآیندهای شیمیایی دربردارنده مواد زیر را پوشش دهد:

 • سولفوریک اسید
 • استیک اسید
 • کرومیک اسید
 • هیدروبرومیک اسید
 • هیدروکلریک اسید
 • نیتریک اسید
 • فسفریک اسید
 • پیکلینک اسید
 • فلوروسیلیسیک اسید
 • کلسیم هیدروکسید
 • سدیم هیدروکسید
 • منیزیم هیدروکسید
 • آمونیم هیدروکسید
 • آب نمک
 • آب خنک کننده و تصفیه شده
 • آب دریا
 • تیتانیوم تترا کلرید
 • آب فرا خالص
 • آمونیم فسفات
 • کلسیم کلرید
 • کلسیم کلرات
 • نیترات مس
 • اتیل الکل
 • اتیلن گلیکل
 • فریک کلرید
 • فریک نیترات
 • هیدروژن کلرید
 • هیدروژن سولفید
 • منیزیم کلرید
 • پتاسیم نیترات
 • پروپیلن گلیکل
 • گاز برومین
 • هیدروژن سولفید
 • سولفور دی اکسید