دومین نمایشگاه نفت,گاز و پتروشیمی پارس جنوبی با تمرکز بر حوزه آب و برق؛ یکی از وسیع ترین و گسترده ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کشور با هدف ارائه قابلیت ها و توانمندی ها و سوق شرکت ها به سمت بازارهای گسترده تر فعالیت خود را در عسلویه آغاز کرد.