صنایع شیمیایی به واسطه حضور سیالات خورنده و ساینده و همچنین وجود دماهای کاری بالا از جمله صنایع با شرایط کاری دشوار بوده و تجهیزات بکار رفته در این صنعت باید قابلیت تاب آوری در برابر شرایط یاد شده را داشته باشد. کامپوزیت­ ها به دلیل مقاومت بالای شیمیایی و خوردگی سالهاست بطور گسترده در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند:

 • مخازن و وسل های ذخیره
 • سیستم پاپینگ و ساپورت ها
 • سیستم­ های بخار زدایی
 • اسکرابرها

محصولات قابل ارائه می­تواند فرآیندهای شیمیایی دربردارنده مواد زیر را پوشش دهد:

 • سولفوریک اسید
 • استیک اسید
 • کرومیک اسید
 • هیدروبرومیک اسید
 • هیدروکلریک اسید
 • نیتریک اسید
 • فسفریک اسید
 • پیکلینک اسید
 • فلوروسیلیسیک اسید
 • کلسیم هیدروکسید
 • سدیم هیدروکسید
 • منیزیم هیدروکسید
 • آمونیم هیدروکسید
 • آب نمک
 • آب خنک کننده و تصفیه شده
 • آب دریا
 • تیتانیوم تترا کلرید
 • آب فرا خالص
 • آمونیم فسفات
 • کلسیم کلرید
 • کلسیم کلرات
 • نیترات مس
 • اتیل الکل
 • اتیلن گلیکل
 • فریک کلرید
 • فریک نیترات
 • هیدروژن کلرید
 • هیدروژن سولفید
 • منیزیم کلرید
 • پتاسیم نیترات
 • پروپیلن گلیکل
 • گاز برومین
 • هیدروژن سولفید
 • سولفور دی اکسید