نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و فاضلاب برگزار شد. شرکت آرین ساده با تاکید بر محصولات خود در صنعت آب در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.