کارتریج فیلتر هاوزینگ معمولاً در جایی که میزان مواد معلق در سیال (آب، شربت و…) کمتر از 100PPM باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلترها غالباً در پیش تصفیه سیستمهای اسمز معکوس (RO)، پرکنهای صنایع غذایی و دارویی و نظایر آن به عنوان فیلتر شفاف ساز نهایی (Polishing Filter) به کار می روند. برخی دیگر از کاربردهای فیلتر کارتریج عبارت است از:

  • پوشش دهی الکتریکی
  • تصفیه پساب صنعتی
  • تصفیه آب استخر
  • فیلتراسیون اسید