دستگاه فیلتر شنی (صافی شنی) با فيلتراسيون فيزيكی آب باعث حذف ذرات معلق و کدورت موجود در آب مي‌شود. در اين دستگاه، آب حاوي کدورت را از بستری که دارای دانه های شن و سیلیس می باشد عبور می دهند. در اثر عبور آب بستر شنی ، ذرات معلق آب بین ذرات شن و ماسه گير كرده و آب تقريبا عاري از مواد معلق و کدورت، بدست مي‌آيد. فيلتر های شنی يكی از بهترين روش ها برای كاهش غلظت جامدات معلق در آب می باشند. به علت خورندگی آب شور، کامپوزیت ها به عنوان یکی از بهترین گزینه­ ها برای ساخت وسل فیلتر شنی مطرح هستند. فیلتر شنی های کامپوزیتی قابل ارائه به صورت افقی و عمودی، در ابعاد و اندازه های مورد نظرکارفرما طراحی و ساخته می شوند.

در صنعت تصفیه آب فیلترهای شنی دارای کاربردهای زیر هستند:

  • تصفيه آب های با كدورت بالا
  • پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO)
  • تصفيه آب استخر
  • تصفيه پیشرفته فاضلاب هاي صنعتي و انسانی
  • گرفتن فلاک های تصفيه شيميايی
  • تصفيه آب برج خنك كن از مواد معلق نفوذی از هوا به آب مانند گرد و خاك
  • تصفيه آب استخرهای پرورش ماهی