توضیحات پروژه

مقصد : BWRO DESALINATION CITY CHUEBDEH 2x1500 m³/day
مالک : شرکت آب و فاضلاب خوزستان
پیمانکار : شرکت تنا انرژی
کاربرد: فیلتر کارتریج اول RO Train و فیلتر کارتریج CIP
فشار طراحی: 8 بار، دمای طراحی: 55 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
برگه داده: قطر: 600 میلی متر، طول پوسته: 1600 میلی متر
کد طرح: EN 13121، حداکثر دبی: 105 متر مکعب بر ساعت، حجم: 420 لیتر،
جنس عنصر: PP، طول عنصر کارتریج: 40 اینچ،

سال : 2021