توضیحات پروژه

مقصد: توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فاز 12
مالک: شرکت نفت و گاز پارس (P.O.G.C)
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان فراساحل ایران
(I.O.E.C)
کاربرد: حداکثر محتوای H2S (مول درصد): 0.98٪
حداکثر محتوای متانول (%): 100%
حداکثر محتوای CO2 (%): 2.4٪
فشار طراحی: 18 بار
دمای طراحی: -29 / 90 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2420
سایز: 1 تا 10 اینچ

سال : 2010