توضیحات پروژه

مقصد: توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 15و16
مالک: شرکت نفت و گاز پارس (P.O.G.C)
پیمانکار: شرکت پترو کاران شفق کیش (P.K.S.K)
کاربرد: مواد لوله کشی پلاستیکی تقویت شده با شیشه (لوله و
لوازم جانبی) مشخصات شغلی (SP - TCS - 148)
فشار طراحی: 20 بار و 10 بار
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2420 و سری 2416
سایز: 3 تا 36 اینچ

سال : 2010-2012